Smrekové hranoly.

Všetky uvedené rozmery máme na sklade. 

1 x 1 x 250 cm                                                       6 x 6 x 200 cm

2 x 2 x 250 cm                                                       5 x 10 x 200 cm

3 x 3 x 250 cm                                                       8 x 8 x 200 cm

3 x 2 x 250 cm                                                       10 x 10 x 200 cm

4 x 2 x 250 cm

4 x 4 x 250 cm                                                       6 x 6 x 300 cm

5 x 5 x 250 cm                                                       5 x 10 x 300 cm

5 x 8 x 250 cm                                                       8 x 8 x 300 cm

6 x 6 x 250 cm                                                       10 x 10 x 300 cm

8 x 8 x 250 cm

10 x 10 x 250 cm                                                    6 x 6 x 500 cm

                                                                                  8 x 8 x 500 cm

                                                                                  10 x 10 x 500 cm

                                                                                  12 x 12 x 500 cm