Smrekové hranoly.

Všetky uvedené rozmery máme na sklade. 

1 x 1 x 250 cm                                                       

2 x 2 x 250 cm                                                   

3 x 3 x 250 cm                                                       

3 x 2 x 250 cm                                                       

4 x 2 x 250 cm

4 x 4 x 250 cm                                                       

5 x 5 x 250 cm                                                      

5 x 8 x 250 cm                                                       

6 x 6 x 250 cm                                                      

8 x 8 x 250 cm

10 x 10 x 250 cm