Dubová škárovka cinkovaná / priebežná

Dubové schodiskové stupnice / podstupnice cinkované

Rozmery cinkovanej :                                                    Rozmery priebežnej :

19 x 150 x 1000 mm                                                                                                     40 x 650 x 1000 mm – Hrčová

19 x 150 x 1250 mm                                                                                                     40 x 650 x 1000 mm – Bezhrčová

19 x 150 x 1500 mm 

19 x 150 x 2000 mm 

 

27 x 300 x 1000 mm 

27 x 300 x 1250 mm 

27 x 300 x 1500 mm 

27 x 300 x 2000 mm 

 

40 x 300 x 1000 mm

40 x 300 x 1250 mm 

40 x 300 x 1500 mm 

40 x 300 x 2000 mm