Buková škárovka cinkovaná / priebežná

Bukové schodiskové stupnice / podstupnice cinkované

Rozmery cinkovanej :                                                    Rozmery priebežnej :

19 x 150 x 1000 mm                                                                                                     40 x 650 x 1000 mm 

19 x 150 x 1250 mm                                                                                                      40 x 650 x 1400 mm 

19 x 150 x 1500 mm

19 x 150 x 2000 mm

 

27 x 300 x 1000 mm

27 x 300 x 1250 mm

27 x 300 x 1500 mm

27 x 300 x 2000 mm

 

40 x 300 x 1000 mm

40 x 300 x 1250 mm

40 x 300 x 1500 mm

40 x 300 x 2000 mm