Hranol / Škárovka Buk cinkovaný

19 x 30 x 2500 mm                     19 x 100 x 2000 mm

19 x 40 x 2500 mm                     19 x 120 x 2000 mm

19 x 60 x 2500 mm                     19 x 150 x 2000 mm

19 x 80 x 2500 mm                     19 x 200 x 2000 mm

27 x 30 x 2500 mm                     40 x 40 x 2000 mm

27 x 40 x 2500 mm                     40 x 50 x 2000 mm

27 x 60 x 2500 mm                     40 x 100 x 2000 mm

27 x 80 x 2500 mm                     40 x 150 x 2000 mm

40 x 80 x 2500 mm                     40 x 200 x 2000 mm

19 x 300 x 2500 mm                   40 x 600 x 2000 mm

27 x 300 x 2500 mm                   40 x 800 x 2000 mm

40 x 300 x 2500 mm                   19 x 600 x 4000 mm

19 x 600 x 2500 mm                   27 x 600 x 4000 mm

27 x 600 x 2500 mm                   40 x 600 x 4000 mm

40 x 600 x 2500 mm                   19 x 800 x 4000 mm

19 x 800 x 2500 mm                   27 x 800 x 4000 mm

27 x 800 x 2500 mm                   40 x 800 x 4000 mm

40 x 800 x 2500 mm

 

Hranol Škárovka Buk

19 x 30 x 2000 mm                     19 x 300 x 2000 mm

19 x 40 x 2000 mm                     27 x 300 x 2000 mm

19 x 60 x 2000 mm                     40 x 300 x 2000 mm

19 x 80 x 2000 mm                     19 x 600 x 2000 mm

27 x 30 x 2000 mm                     27 x 600 x 2000 mm

27 x 40 x 2000 mm                     40 x 600 x 2000 mm

27 x 60 x 2000 mm                     19 x 800 x 2000 mm

40 x 80 x 2000 mm                     27 x 800 x 2000 mm

19 x 30 x 2000 mm                     40 x 800 x 2000 mm